تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

حمل و نقل و مسائل عمرانی در قالب تبصره‌ها قرار گیرد

۱۲بهمن
حمل و نقل و مسائل عمرانی در قالب تبصره‌ها قرار گیرد

حمل و نقل و مسائل عمرانی در قالب تبصره‌ها قرار گیرد

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: به نظر من بودجه را باید به دو بخش الزامات و تبصره‌ها تقسیم کرد و حمل و نقل و مسائل عمرانی را در قالب تبصره‌ها در نظر گرفت.

بایگانی شمسی