حمل و نقل مسافر

۲۶فروردین

تغییر مسیر اتوبوس های رزروی پایتخت، از شنبه

مدیرعامل شرکت اتوبوس‌های رزروی بیان کرد: با توجه به این که مسیرهای درخواست شده در محدوده‌‌هایی هستند که یا اتوبوس تندرو نداشتند و یا تعداد آن کم است، از شنبه هفته آینده مسیر اتوبوس‌های رزروی را تغییر خواهیم داد.

بایگانی شمسی