حمل و نقل عمومی سبک

۰۴دی
«ایساکو کارت» تأمین آسان قطعات خودرو برای تاکسیرانان

«ایساکو کارت» تأمین آسان قطعات خودرو برای تاکسیرانان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بیان کرد: با «ایساکو کارت» تاکسیرانان قطعات خودروی خود را به صورت قسطی خریداری و از خدمات تعمیرگاهی فروشگاه‌های ایساکو استفاده کنند.

بایگانی شمسی