حمل و نقل ریلی پایتخت

۲۰شهریور
ورود خط ۸ مترو منطقه ۱۵ را از ترافیک خارج می‌کند

ورود خط ۸ مترو منطقه ۱۵ را از ترافیک خارج می‌کند

مدیر پروژه مطالعات خطوط جدید متروی تهران بیان کرد: خط ۸ مترو که یکی از ۴ خط جدید شبکه خطوط مترو تهران به حساب آمده و طبق طرح جامع مصوب حمل و نقل ریلی پایتخت در افق سال ۱۴۲۰ باید احداث شود.

بایگانی شمسی