حمله قلبی و سکته

۲۷فروردین
تاثیر کلسترول خوب در کاهش خطر آلزایمر

تاثیر کلسترول خوب در کاهش خطر آلزایمر

تحقیقات جدید نشان می دهد که "کلسترول خوب" ممکن است با افزایش سن در سلامت مغز نقش داشته باشد.

بایگانی شمسی