حمله سایبری ایران

۱۰آبان
«سرجوخه» روایتگر دو قصه موازی

«سرجوخه» روایتگر دو قصه موازی

درام جاسوسی اجتماعی «سرجوخه» با روایت دو قصه موازی، به زندگی دو شخصیت غلامرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزه‌ها و کشمکش‌های متفاوت هستند، می‌پردازد.

بایگانی شمسی