حمله دریایی

۲۰مهر

حمله به نفتکش ایرانی بدون پاسخ نخواهد ماند

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: حمله دریایی و شرارت در آب های بین المللی که با رویکرد ناامن کردن تردد کشتی های تجاری انجام می شود بی پاسخ نمی ماند. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: با بررسی تصاویر ویدیویی و شواهد اطلاعاتی موجود، سرنخ‌های مهم […]

بایگانی شمسی