حمله اخیر آمریکا در عراق

۱۶دی
ترور سردار سلیمانی برای آمریکا گران تمام می شود

ترور سردار سلیمانی برای آمریکا گران تمام می شود

نشریه چاینای چین اعلام کرد: تا وقتی که آمریکا دست از اقدامات و عملیات های نظامی خود نکشد و از این حادثه پند نگیرد و همکاری سازنده ای با بازیگران منطقه نداشته باشد، سیاست های این چنینی برایش گران تمام می شود. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، نشریه چینی چاینا دیلی روز دوشنبه عنوان […]

بایگانی شمسی