حملات بیشتر

۱۹دی

نامه آمریکا به شورای امنیت در خصوص حوادث اخیر

آمریکا در نامه خود به سازمان ملل اعلام کرد: حادثه اخیر علیه سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد بر اساس اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده و آمریکابرای اقدامات بیشتر در منطقه و محافظت از منافع و نیروهای خود آماده است. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل با ارسال […]

بایگانی شمسی