تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ : 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

حمد صادقی

۱۶فروردین
ریاست دانشگاه تهران باید در صحن شورا پاسخگو باشد

ریاست دانشگاه تهران باید در صحن شورا پاسخگو باشد

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: شورای شهر باید بر اساس قانون و الزامات قانونی شخص رئیس دانشگاه تهران را به صحن شورا دعوت کنند و از وی پاسخ بخواهند.

بایگانی شمسی