حمایت معیشتی

۱۱شهریور
ثبت‌نام جاماندگان یارانه

ثبت‌نام جاماندگان یارانه

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کمک حمایت معیشتی، برای خانوارهایی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند امکانپذیر است.

بایگانی شمسی