حمایت دستگاه قضایی

۲۰شهریور
بیش از ۴۵۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار را رفع تصرف و به بیت المال برگردانیم

بیش از ۴۵۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار را رفع تصرف و به بیت المال برگردانیم

نصراله ابراهیمی در جلسه شورای اداری گفت: منطقه آزاد چابهار یک بنگاه اقتصادی بوده و دارای ماموریت های کلان ملی و فراملی برای پشتیبانی و کمک به پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران اسلامی است.

بایگانی شمسی