حمایت از کار کودک و نوجوان

۲۸تیر
عوام‌فریبی رئیس‌جمهور در افتتاح پیش از موعد خط لوله نفتی

عوام‌فریبی رئیس‌جمهور در افتتاح پیش از موعد خط لوله نفتی

نماینده خمینی‌شهر در مجلس به برنامه‌ریزی دولت برای افتتاح پیش از موعد خط لوله نفتی گوره به جاسک که هنوز به صورت کامل به مرحله بهره‌برداری نرسیده آن را عوام‌فریبی رئیس‌جمهور دانست.

بایگانی شمسی