حمایت از ساخت داخل به 5 مدیر صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۰۴اسفند
حمایت از ساخت داخل به ۵ مدیر صنایع پتروشیمی خلیج فارس

حمایت از ساخت داخل به ۵ مدیر صنایع پتروشیمی خلیج فارس

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نشان حامی «حمایت از ساخت داخل» را به پنج ‏مدیر این گروه برای افزایش سهم داخل در صنعت پتروشیمی اهدا کردند.‏

بایگانی شمسی