تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ : 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

حمایت از زنان سرپرست خانوار

۱۲تیر
جزئیات برنامه‌های حوزه زنان در شورای ششم

جزئیات برنامه‌های حوزه زنان در شورای ششم

منتخب شورای ششم شهر تهران بیان کرد: فراکسیون زنان متشکل از ۴ عضو زن در شورا با هم فکری و توجه به افزایش امنیت اجتماعی زنان در شهر، حمایت از زنان سرپرست خانوار و استفاده از زنان کارآفرین اجتماعی است.

بایگانی شمسی