حمایت از تولید واکسن داخلی

۰۹اردیبهشت
آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا

رئیس انستیتو پاستور ایران بیان کرد: این کار تجربه بزرگی برای کشور ما است و در حال حاضر در هفت استان کارآزمایی این واکسن انجام می‌شود در شهرهای زنجان و یزد دُز سوم به صورت پایلوت تزریق می‌شود.

بایگانی شمسی