تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ : 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

حمایت از آتش‌نشانان

۱۰آبان
تشکیل کارگروه نظارتی برای رسیدگی به مطالبات آتش‌نشانان

تشکیل کارگروه نظارتی برای رسیدگی به مطالبات آتش‌نشانان

عضو شورای شهر تهران از تشیکل کارگروه ویژه نظارتی برای رسیدگی به مطالبات آتش‌نشانان خبر داد.

بایگانی شمسی