حمایت‌های بانک‌تجارت از پتروشیمی ارومیه افزایش می‌یابد

۲۲مرداد
حمایت‌های بانک‌تجارت از پتروشیمی ارومیه افزایش می‌یابد

حمایت‌های بانک‌تجارت از پتروشیمی ارومیه افزایش می‌یابد

مدیرعامل بانک تجارت در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه، بر آمادگی این بانک برای حمایت و همراهی بیشتر با این شرکت تاکید کرد.

بایگانی شمسی