تکواندو بانوان بیمه تجارت‌نو

۲۵اسفند
شماره چهارم نشریه متن منتشر شد

شماره چهارم نشریه متن منتشر شد

شماره چهارم ماهنامه شرکت بیمه تجارت‌نو با نام "متن" که با عنوان اصلی " تیم تکواندو بانوان بیمه تجارت‌نو موفق به کسب رتبه سوم در جام باشگاههای آسیا شد"منتشر شده است.

بایگانی شمسی