تکنیک

۲۳خرداد
آغاز برگزاری سلسله مباحث تکنیک های بازاریابی و توسعه کسب و کار در بانک ملی ایران

آغاز برگزاری سلسله مباحث تکنیک های بازاریابی و توسعه کسب و کار در بانک ملی ایران

نخستین دوره از سلسله مباحث تکنیک های بازاریابی و توسعه کسب و کار با موضوع “شناخت مشتریان ‌و چگونگی یک ارتباط موثر” با حضور حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب، مدیران امور شعب، تنی چند از روسای ادارات کل و ادارات امور شعب به صورت وبیناری با روسای حوزه ها و شعب سراسر کشور برگزار شد.

۰۱آذر
تعطیل نشدن هنر با رعایت دستورالعمل ها

تعطیل نشدن هنر با رعایت دستورالعمل ها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد همزیستی هنرو کرونا بیان کرد:همزیستی هنر و کرونا با یکدیگر غیرممکن نیست. اینکه بتوانیم از طریق دستورالعمل‌‏ها و حفاظت از آنها خلاقیت‌ها را حفظ کنیم و امکان عرضه را فراهم کنیم ‏امری محال نیست.

بایگانی شمسی