تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر تهران

۲۸مرداد
تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر تهران

تکمیل پروژه‌های ناتمام شهر تهران

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در بازدید از پروژه‌های متوقف و رهاشده این سازمان بیان کرد: تمامی پروژه‌های راکد سازمان نوسازی شهر تهران فعال می‌شوند.

بایگانی شمسی