تورنمایشگاهی تمبرهای نوروزی

۲۲اسفند
برگزاری تورنمایشگاهی تمبرهای نوروزی درنوروز ۱۴۰۱

برگزاری تورنمایشگاهی تمبرهای نوروزی درنوروز ۱۴۰۱

رئیس موزه ملی ارتباطات از برگزاری تور نمایشگاهی سیار تمبرهای نوروزی در نقاط مختلف کشور در نوروز 1401 خبر داد.

بایگانی شمسی