تورم ۱۲ ماهه ۴۲.۱ درصدی

۰۱مهر
تورم ۱۲ ماهه، ۴۲.۱ درصدی

تورم ۱۲ ماهه، ۴۲.۱ درصدی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده است.

بایگانی شمسی