تودیع و معارفه سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی

۱۶دی
حمل و نقل عمومی نیازمند حمایت دولت و دیپلماسی فعال

حمل و نقل عمومی نیازمند حمایت دولت و دیپلماسی فعال

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بیان کرد: عبور از شرایط حاکم، نیازمند حمایت دولت و دیپلماسی قوی در لایه‌های مختلف از و استفاده از سرمایه ارزشمند و توانمند خانواده بزرگ اتوبوسرانی و ظرفیت بخش خصوصی است.

بایگانی شمسی