توانبخشی، پرورشی، مراقبین سلامت

۱۱فروردین
جزئیات روند بازگشایی مدارس استثنایی

جزئیات روند بازگشایی مدارس استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص جزئیات روند بازگشایی مدارس استثنایی با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، توضیحاتی را ارائه کرد.

بایگانی شمسی