توافق ایران و آژانس انرژی اتمی

۲۵آذر
ایران به دنبال توافق خوب است

ایران به دنبال توافق خوب است

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توافقی که بین ایران و آژانس صورت گرفته و برخلاف فضاسازی‌هایی که غربی‌ها در حال انجام آن هستند، ایران به دنبال وقت‌کشی نیست.

۰۳خرداد
برجام یک پروژه انتخاباتی است

برجام یک پروژه انتخاباتی است

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: کل برجام یک پروژه انتخاباتی داخلی بوده‌است و اظهارنظرهای مثبتی که دولت درباره برجام و مذاکرات مطرح می‌کند، بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.

بایگانی شمسی