توابع کرمان

۲۸اردیبهشت
دستگیری قاچاقچی با ۴۶ کیلوگرم مواد مخدر

دستگیری قاچاقچی با ۴۶ کیلوگرم مواد مخدر

رئیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت اعلام کرد: با دستگیری متهمان و بازرسی بیشتر از خودروی آنان، ۴۶ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف و متهمان به مقر پلیس کهنوج منتقل شدند.

بایگانی شمسی