تهیه‌کننده برنامه «نقد اول»

۲۰تیر
«مستوران» زیر ذره‌بین منتقدان

«مستوران» زیر ذره‌بین منتقدان

تهیه‌کننده برنامه «نقد اول» بیان کرد: در برنامه نقد اول از زاویه‌ای به قصه نگاه می‌کنیم که بیننده اگر برنامه ما را مشاهده کند پخته‌تر به سریال‌ها نگاه می‌کند.

بایگانی شمسی