تهویه مناسب

۳۱فروردین
دانشجویان دکترا در دانشگاه حاضر شوند

دانشجویان دکترا در دانشگاه حاضر شوند

از اول اردیبهشت ماه، دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور می‌توانند امکان حضور دانشجویان دکتری را در دانشگاه فراهم کنند.

بایگانی شمسی