تهران رتبه دهم گرم‌ترین استان کشور

۰۵آبان
تهران رتبه دهم گرم‌ترین استان کشور

تهران رتبه دهم گرم‌ترین استان کشور

سرپرست اداره کل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود که از آذر ماه و به خصوص طی دی ماه، بارش به شرایط نرمال گرایش داشته باشد.

بایگانی شمسی