تهران تبدیل به مدار خدمتگزاری به خانواده می‌شود

۲۹اردیبهشت
تهران تبدیل به مدار خدمتگزاری به خانواده می‌شود

تهران تبدیل به مدار خدمتگزاری به خانواده می‌شود

شهردار تهران بیان کرد: شهرداری در تلاش است که پایتخت را به مدار خدمتگزاری به خانواده تبدیل کند.

بایگانی شمسی