تهران، کلان شهر الگوی جهان اسلام

۰۶اردیبهشت
تهران، کلان شهر الگوی جهان اسلام

تهران، کلان شهر الگوی جهان اسلام

شهردار تهران بیان کرد: تهران کلان شهر الگوی جهان اسلام یک شعار نیست بلکه یک چشم‌انداز است زیرا اکنون تهران وضعیت مناسبی برای الگو بودن ندارد.

بایگانی شمسی