تهران، نوزدهمین شهر آلاینده جهان

۱۱اسفند
تهران، نوزدهمین شهر آلاینده جهان

تهران، نوزدهمین شهر آلاینده جهان

مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تشریح وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و عوامل موثر بر آن گفت: شهر تهران نوزدهمین شهر آلاینده جهان از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون شناخته شده است.

بایگانی شمسی