تهدید نظامی آمریکا

۰۸شهریور

رفتارهای ترامپ آمریکا را منزوی کرده است!!!

دنیس راس، مشاور اوباما بیان کرد: متأسفانه سیاست های ترامپ بیشتر آمریکا را منزوی کرده تا ایران، واقعیت این است که برخلاف تصور ترامپ فشار حداکثری هیچ تاثیری در ایران نگذاشته است. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، دنیس راس مشاور اوباما در تحلیل خود از سیاست های ترامپ بر ضد ایران نوشت: بر خلاف […]

بایگانی شمسی