تهدید آمیز

۰۷اسفند

واکنش رئیس شورای شهر به نامه تهدید آمیز حق شناس

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: دوستانی که نامه خصوصی را منتشر کردند به دنبال ایجاد فضای التهابی در شورا هستند.  به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت : اعضای شورا در باره  انتصابات در شهرداری تهران دخالت نمی کنند و تنها نظرات خود را ارائه […]

بایگانی شمسی