تنگناهای مالی

۰۸آبان

کودک همسری؛ نشان از فقر فرهنگی خانواده‌ها

قربانیان اصلی کودک همسری دخترانی هستند که به واسطه فشارهای اطرافیان و مشکلات مالی خانواده ها به ناچار در سنین بسیار پایین درگیر مشکلات زندگی مشترک شدند.

بایگانی شمسی