تنوع نژادی در انجمن مطبوعات خارجی

۲۳آذر
حضور فیلم «قهرمان»در جایزه گلدن گلوب

حضور فیلم «قهرمان»در جایزه گلدن گلوب

فیلم سینمایی قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه فیلم غیرانگلیسی گلدن گلوب شد.

بایگانی شمسی