تنوع سبد سوختی

۲۷آبان

سهمیه بندی بنزین اقدام درستی است!!!

کارشناس انرژی بیان کرد: اصل سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت اقدام درستی است ولی کاری که دولت امروز به این شکل انجام داد کاملا اشتباه است. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، مالک شریعتی نیاسر کارشناس انرژی درخصوص تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بیان کرد: اصل سهمیه‌بندی و استفاده از کارت […]

بایگانی شمسی