تنها دلخوشی ما

۱۰فروردین
تنها دلخوشی ما، نایب رییس جدید فوتبال زنان

تنها دلخوشی ما، نایب رییس جدید فوتبال زنان

ملی‌پوش فوتبال زنان با توجه به ضعف‌های موجود در فوتبال زنان بیان کرد: تمام دلخوشی ما به حضور نایب رییس جدید است تا فوتبال زنان را از حالت راکد خارج کند.

بایگانی شمسی