تنفس 3 ساله

۱۶آذر

پرداخت وام بدون کارمزد به دانشجویان واجد شرایط

معاون بنیاد مستضعفان بیان کرد: تا امروز بیش از ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وام دانشجویی قرض الحسنه و بدون کارمزد به بیش از ۶۴ هزار دانشجو در ۱۰۰ دانشگاه وزارت علوم و ۵۶ دانشگاه زیرمجوعه وزارت بهداشت اختصاص یافته است. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، محسن منصوری، معاون بنیاد مستضعفان اعلام کرد: […]

بایگانی شمسی