تنش ها در خاور میانه

۲۱آبان

ظریف: تاکنون به چه تعهدی پایبند ماندید!!!

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اروپایی نوشت: فقط یک تعهد را مثال بزنید که در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کردید. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری پاسخ صحبت های تروئیکای اروپا درخصوص اقدامات برجامی ایران را داد.  محمد […]

بایگانی شمسی