تمییزی هوا

۱۹آبان
فواید نگهداری گیاهان در خانه

فواید نگهداری گیاهان در خانه

نگهداری از گیاهان در خانه به پاکسازی و احیای هوای خانه کمک می کند. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، به نقل از “استپ تو هلث”، لزومی ندارد خانه خود را با گیاهان مختلف پر کنید، اما قرار دادن چند گلدان در خانه و نگهداری از تنها یک گیاه کوچک در اتاق خواب می تواند […]

بایگانی شمسی