تمیکی

۱۹خرداد
تعیین تکلیف بیش از ۲۵ میلیارد ریال اموال مازاد بانک ملی ایران دو ماه نخست امسال

تعیین تکلیف بیش از ۲۵ میلیارد ریال اموال مازاد بانک ملی ایران دو ماه نخست امسال

به گزارش سرویس امور بانکی افق تهران، محمدرضا حسین زاده با بیان این که از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، ۸ رقبه ملک از طریق اقاله تعیین تکلیف شده است، گفت: ارزش این املاک به بیش از ۲۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال می رسد. به گفته وی، بانک ملی ایران در واگذاری […]

بایگانی شمسی