تمهیدات تاکسیرانی برای رفع محدودیت‌های تاکسیرانان

۱۳بهمن
تمهیدات تاکسیرانی برای رفع محدودیت‌های تاکسیرانان

تمهیدات تاکسیرانی برای رفع محدودیت‌های تاکسیرانان

معاونت فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت تاکسیرانی از اندیشیدن تمهیداتی به منظور رفع سریع محدودیت فعالیت برای تاکسیرانان، پس از تزریق واکسن خبر داد.

بایگانی شمسی