تملک 13 قطعه باغ و اراضی

۲۴اردیبهشت
۱۵ باغ تهران به بوستان شهری تبدیل می‌شود

۱۵ باغ تهران به بوستان شهری تبدیل می‌شود

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران اقدام به شناسایی ۱۵ قطعه از باغ‌های شهر تهران در مناطق مختلف با اولویت مناطق کم برخوردار کرده است.

بایگانی شمسی