تمدید قرارداد بیمه آسیا و کمیته امداد امام(ره) استان مازندران

۲۸دی
تمدید قرارداد بیمه آسیا و کمیته امداد امام(ره) استان مازندران

تمدید قرارداد بیمه آسیا و کمیته امداد امام(ره) استان مازندران

قرار داد بیمه آتش سوزی تسهیلات مددجویان کمیته امداد امام استان مازندران و بیمه آسیا برای دوازدهمین سال متوالی تمدید شد.

بایگانی شمسی