تمامی ادوار

۲۳شهریور
بانک سامان، برای چهارمین سال متوالی محبوب‌ترین بانک ایران شد

بانک سامان، برای چهارمین سال متوالی محبوب‌ترین بانک ایران شد

با اعلام دبیرخانه جشنواره «بانک محبوب من»، بانک سامان با کسب بیشترین آرای مردمی در هشتمین دوره این جشنواره و برای چهارمین سال متوالی محبوب‌ترین بانک ایران شد.

بایگانی شمسی