تلفات بیماری کرونا

۲۰شهریور
تعلل دولت دوازدهم در انجام واکسیناسیون علل افزایش تلفات کرونا

تعلل دولت دوازدهم در انجام واکسیناسیون علل افزایش تلفات کرونا

دبیر کل و سخنگوی جمعیت هلال احمر بیان کرد: علت افزایش تلفات بیماری کرونا در کشور ارتباطی به نوع واکسن ندارد تعلل به وجود آمده در واکسیناسیون در دولت قبلی منجر به ایجاد چنین اوضاعی شده است.

بایگانی شمسی