به گزارش سرویس صنعت افق سرمایه

۰۸آذر
عضو جدید هیأت مدیره بیمه آسیا معرفی شد

عضو جدید هیأت مدیره بیمه آسیا معرفی شد

غلامرضا سرلک، عضو علی البدل هیأت مدیره و معاون فنی بیمه های اموال بیمه آسیا به عنوان عضو موظف جدید هیأت مدیره این شرکت معرفی شد.

بایگانی شمسی