به کارگردانی عادل معشوری

۳۰آبان

«خانه بخت» جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد

فیلم کوتاه «خانه بخت» به کارگردانی عادل معشوری در دوازدهمین حضور بین‌المللی خود در جشنواره «Route ۶۶» آمریکا جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد.

بایگانی شمسی